BİEM AR&GE, 2019 yılında aktif olarak faaliyete geçmiş, yüksek teknolojili laboratuvarı, bilimsel bilgi birikimi ve yenilikçi düşünce tarzıyla global ilaç endüstrisi ile çalışma amacıyla kurulmuştur. European Medicines Agency (EMA) ve United States Food and Drug Administration (US FDA) standartlarına uygun olarak yeni ve jenerik ilaç ürünleri ile üretim prosesleri geliştirmekte, geliştirdiği teknolojileri ilaç üretim tesislerine transfer etmekte ve Türkiye, Avrupa Birliği ve Birleşik Devletler'de faaliyet gösteren stratejik partnerlerle ortak geliştirme çalışmaları yapmaktadır.

Sağlık ve ilaç alanında önde gelen TÜBİTAK MARTEK'in teknoloji geliştirme bölgesinde, yaklaşık 400 metrekarelik kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Katı, yarı-katı ve sıvı dozaj formlarının yanı sıra onkoloji ilaç dozaj formların geliştirilmesi konusunda deneyimli bir kadroya sahip olan BİEM ARGE ekibi; kalite tasarımı (Quality by Design, QbD) ve proses analitik teknoloji (Process Analytical Technology, PAT) ile üretim teknolojileri konusunda özgün çözümler geliştirmekte ve geliştirdiği teknolojileri lisans anlaşmaları yoluyla ilaç endüstrisiyle paylaşmaktadır. BİEM ARGE’in formülasyon ve üretim prosesi geliştiren ekibi Eczacılık Fakültesi mezunu olan ve çoğunluğu Farmasötik Teknoloji alanında master yapmış ve yapmakta olan bilim insanlarından oluşmaktadır. AB firmaları ile stratejik bir iş birliği yürütülmektedir. Bu çerçevede; BİEM ARGE, belirli projeler için laboratuvar ölçeğinde, erken aşama geliştirme çalışmalarını gerçekleştirirken GMP onaylı üretim yerleri ile birlikte de AB otoritelerinden GMP onaylı olan üretim tesislerinde pilot/ticari ölçekteki, son aşama geliştirme çalışmalarını yürütebilmektedir. Bu iş birliği sayesinde, BİEM ARGE’in AB pazarlarını hedefleyen partnerleri için tüm çalışmaları sağlamaktadır.