Genel Kullanım Şartları

Bu websitesi size Biem İlaç San. Ve Tic. A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Bu websitesinde yayınlanan bilgiler Biem İlaç San. Ve Tic. A.Ş. (bundan böyle Biem İlaç veya web sitesi sahibi olarak anılacaktır), web sitesi sahibinin yan kuruluşları ve üçüncü kişilerle ilgili dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir. Ancak, bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu websitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla web sitesi sahibi yükümlülük üstlenmemektedir.

Bu websitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, web sitesi sahibi tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar ,web sitesi sahibinin kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, web sitesi sahibinin işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur.

Bu websitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz bu web sitesinin kullanımına ait kullanım şartları hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz.

Telif Hakkı Kanunu

Sitemizin sayfaları telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle web sitesi sahibinin yazılı rızasının alınmasını gerektirir.

Websitesinin gerek içeriği gereksi yapısıda telif hakları ile korunmaktadır. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya tasarım ve dizayn materyallerinin kullanımı öncelikle web sitesi sahibinin yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Neşriyat ve kopyalama hakları web sitesi sahibine aittir. Tasarım ve dizayn materyallerinin otomatik veya manuel olarak bir arşive eklendiğinde haklar bütünlüğü çerçevesinde yürürlüğe girer.

Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica olunur.

© Tüm hakları saklıdır