İŞ BİRLİKTELİKLERİ 
38

Ruhsatlı Ürün
11

Yeni Ürün Ar-Ge Çalışması
45

Ülkeye İhracat
% 35

2019 Yılı itibariyle İhracatta Artış

DÜNYA PAZARINDA BİEM 

LİSANSÖRLÜKLERİMİZ